CÔNG TRINH PCCC QUẬN 12 - TP. HỒ CHÍ MINH

Thi công chống thấm sàn mái bằng màng khò nóng dày 3mm - sika Torch 3VN