TIN TUYỂN DỤNG

Nhân Viên Bán Hàng Kinh Doanh

Nhân Viên Bán Hàng Kinh Doanh

- Tìm kiếm và khai thác bán hàng cho các khách hàng sử dụng trực tiếp những chủng loại sản phẩm mà công ty đang kinh doanh - Chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng phát triển mới. - Lập kế hoạch, mục tiêu kinh doanh và doanh số bán hàng. - Thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chung của bộ phận kinh doanh.