XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ

Công trình: XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ

Hạng mục: Chống thấm

Diện tích: 1.500m2