TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT CẦN THƠ

Công trình: TRƯỜNG ĐH FPT CẦN THƠ

Hạng mục: Thi công chống thấm

Sản phẩm sử dụng: Sikatop Seal 107Sika Bituseal T140MG

Nhà thầu: Công Ty Cổ Phần VINACONEX 25