Nhà Máy Giấy Lee&Man

Địa chỉ: Thị Trấn Mái dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh hậu Giang

Sản Phẩm: Sikagrout 214-11Hilti

Nhà Thầu: Nhà máy giấy Lee&Man, Constrexim 1